SG-1000

Chuugaku Hisshuu Ei Bunpou: Chuugaku 1 Nensei You

Jogo educativo. Lançado exclusivamente para SG-1000.Outros Nomes: Chuugaku Hisshuu Ei Sakubun: Chuugaku 1 Nensei You, Chuugaku Hisshuu Ei Tango: Chuugaku 1 Nensei You

Ano Lançamento: 1983

Fabricante: SEGA